W razie awarii sprawdź t.me/prawda2info

 
Prawda2.Info -> Tajne prace Senatu Unikalnych odsłon: 14194
Tajne prace Senatu

W dniach 17-18 listopada 2004r, w czasie 72. posiedzenia V kadencji, Senat RP zajmował się (po raz trzeci) projektem uchwały, wniesionym przez senatora Sławomira Izdebskiego, w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku.

Całość projektu dostępna jest na stronie internetowej Senatu. Na naszym serwerze znajduje się również kopia tego dokumentu.
Dostepne są również inne dokumenty dotyczące tego projektu:

  • Sprawozdanie komisji - sprawozdanie komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, w którym komisje na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony projekt i wnoszą o jego odrzucenie.
  • Dodatkowe sprawozdanie - dodatkowe sprawozdanie tych samych komisji, w którym komisje, na wspólnym posiedzeniu - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu uchwały oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
  • Dodatkowe informacje - informacje o przebiegu prac nad trzecim czytaniem projektu w Senacie.
  • Stenogram - kompletny stenogram z 72. posiedzenia Senatu RP. Interesujące nas fragmenty to punkt obrad nr 8 dnia pierwszego oraz głosowanie nr 46 w dniu kolejnym, w którym to dokonała się demaskacja prawdziwego oblicza tej sprzedajnej chołoty.

Projekt został odrzucony stosunkiem głosów 55 do 17. 16 osób wstrzymało się od głosu, a reszta była nieobecna.
Oto jak głosowali poszczególni senatorowie:

Informacje na temat każdego z senatorów (życiorys, przynależność partyjna, zdjęcie) znaleźć można na stronie Senatu.


Tyle o głosowaniu. Jak zapewne zauważyliście czołowe polskie media (z TVN i TVP na czele) nie wspomniały w swoich serwisach informacyjnych o tym, że w ogóle taki projekt był głosowany w Senacie.
Onet przez chwilę podawał krótką informację na ten temat. Oto jej treść:

Senat odrzucił projekt uchwały autorstwa sen. Sławomira Izdebskiego (Samoobrona) w sprawie wycofania, w możliwie najszybszym terminie, wojsk polskich z Iraku.
Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 55 senatorów, 17 głosowało za jego przyjęciem, 16 wstrzymało się od głosu.
Według projektu, postanowienie prezydenta RP z 17 marca 2003 r. o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego w tym kraju, w wielonarodowej dywizji, jest sprzeczne z prawem polskim.
W projekcie Senat obarczał "prezydenta odpowiedzialnością za współudział i prowadzenie wojny napastniczej w Iraku oraz nieumyślne przyczynienie się do śmierci żołnierzy z polskiego kontyngentu".

Powrót na stronę główną


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group.
Wymuś wyświetlanie w trybie Mobile